ស្វែងរក

នៅក្នុង​សារ​ព​ត៍​មាន

ការអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំការរៀបចំសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈការនិទានរឿង

ឧទ្យានកីឡាបេស្បល? យានដ្ឋានចតម៉ូតូ? អ្នក​ស្រុក​ថ្លឹងថ្លែង​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទីប្រជុំជន

អាន​បន្ថែម
ខ្មៅកណ្តាលប្រវត្តិសាស្ត្រការនិទានរឿង

ស៊េរីភាពយន្ត Conscious Cinema បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មៅ និងចលនាយុត្តិធម៌សង្គម

អាន​បន្ថែម
ការជូនដំណឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ LBFការរៀបចំថវិការបស់ប្រជាជន #039យុវជន

Long Beach, OC មិនរកប្រាក់ចំណេញ សិល្បករទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋសម្រាប់ការសហការរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។

អាន​បន្ថែម
ការចាប់ផ្តើមល្អបំផុតBSCLB

ចង់កែលម្អជីវិតរបស់កុមារ? Best Start Central Long Beach កំពុងស្វែងរកអ្នកដឹកនាំថ្មី។

អាន​បន្ថែម
ការចាប់ផ្តើមល្អបំផុតBSCLB

ក្រុមសហគមន៍ចំនួន 4 ទទួលបាន $182,000 ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កុមារនៅ Central Long Beach

អាន​បន្ថែម

តើអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញគួរចុះឈ្មោះជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនៅឡុងប៊ិចទេ? គណៈកម្មការ​សីលធម៌​នៅ​តែ​ជជែក​គ្នា។

អាន​បន្ថែម
ការរៀបចំថវិការបស់ប្រជាជន #039

ឡុងប៊ិចផ្លាស់ទីលើគោលដៅផែនការ 100 ថ្ងៃ។

អាន​បន្ថែម
ប្រវត្តិសាស្ត្រការរៀបចំថវិការបស់ប្រជាជន #039ការនិទានរឿង

ក្រុមប្រឹក្សា Long Beach ច្រានចោលការហាមប្រាមលើការតវ៉ាជាមួយនឹង "ការជ្រើសរើសគោលដៅ" នៅជិតផ្ទះ

អាន​បន្ថែម
ប្រវត្តិសាស្ត្រការអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំការរៀបចំ

ឥឡូវនេះ ស្នងការក្រុងឡុងប៊ិចអាចបម្រើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ដ ដោយបើកទ្វារសម្រាប់អ្នករស់នៅដែលគ្មានឯកសារ

អាន​បន្ថែម