ស្វែងរក

Community Members Lead ‘People’s State of the City’

By Michael Lozano, VoiceWaves

It’s perhaps the biggest congregation of Long Beach activist groups.

It’s the Mayor’s State of the City. Oops, we mean the People’s State of the City.

Dozens of Long Beach’s most active groups amassed last Thursday at Grace United Methodist Church for the event, which is the second ever.

Organizer Nikole Cababa said they sought to tackle the major local issues, but from a community perspective.

“We’re really trying to shift the dialogue,” Cababa said, “to talk about how we can improve the city as a whole.”

Earlier this year in February, Long Beach Mayor Bob Foster highlighted the city’s “fiscal health.”

The event last week a community-led response to the mayor’s annual “State of the City,” and is the second-ever People’s State of the City. The first was held last year.

More than 300 hundred people packed the event, organizers said, and focused on several issues:  jobs, environment, health, immigration, housing, and neighborhood safety.

Cababa said providing a comprehensive state of the city shows how issues are interrelated and how problems in one area surpass district boundaries.

Vice Mayor Robert Garcia was in attendance, as were other council members. Garcia said though the traditional Mayor’s State of the City is important, “this is a grassroots take on that.” The People’s State of the city highlighted underrepresented groups, Garcia said.

“The difference is we define the issues,” said Tonya Reyes Uranga, former Councilwoman and speaker at the event. “It’s the people’s city; it should be the people’s state of the city.”

In the video above, we talk to community members on what the state of the city looks like to them.

“Jobs,” said Edgar Gonzalez, a college student and attendee at the event. “I’m really worried that when I graduate, I’m not going to find a job.” He’s seeing what is happening to his friends after they graduate- they are not ending up with college-level work.

Karina Hernandez is also a student who attended the event. The number one issue on her mind? Immigration.

“My parents potentially can do so much better…There’s a piece of paper that’s preventing them from doing so much,” Hernandez said.

Some attendees struggled to identify the issue that hits closest to home. “There are a lot,” said Taitu Negus, a 17-year-old Millikan High student. “I’d like to represent being green.” Negus is a member of the Green Academy at her school.

រឿងដែលបានណែនាំ

អ៊ូប៊ុនទូ

បញ្ចប់ឆ្នាំ 2023 មិត្តជាទីគោរព ការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌ និងការកសាង…

អាន​បន្ថែម
រោងកុនមនសិការ

ស៊េរីភាពយន្តរដូវក្តៅ "Conscious Cinema" ដោយឥតគិតថ្លៃ លើកមេរៀនអំពីយុត្តិធម៌សង្គមជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងឱកាសសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈរឿងដែលមានកណ្តាលខ្មៅប្រាប់នៅលើអេក្រង់ - សហគមន៍ឡុងប៊ិចត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងការបញ្ចាំងភាពយន្ត និងការសន្ទនាអន្តរជំនាន់នៅទូទាំងទីក្រុង ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងការយល់ដឹងជុំវិញ។ បញ្ហាសិទ្ធិពលរដ្ឋពីអតីតកាលដល់បច្ចុប្បន្ន

អាន​បន្ថែម
3 ចំនុចដែលត្រូវដឹងអំពី Narcan

3 ចំណុចគួរដឹងអំពី Narcan រៀនជំនាញថ្មីដើម្បី…

អាន​បន្ថែម