ស្វែងរក

ចង់កែលម្អជីវិតរបស់កុមារ? Best Start Central Long Beach កំពុងស្វែងរកអ្នកដឹកនាំថ្មី។

Best Start Central Long Beach ដែលជាបណ្តាញដែលបង្កើតឡើងដោយឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ និងអង្គការនានា នឹងត្រូវជ្រើសរើសក្រុមអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅចុងខែកក្កដា។ អង្គការកំពុងរៀបចំវគ្គព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា និងថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា។ រូបថតផ្តល់សិទ្ធិដោយ Best Start Long Beach ។

ដោយ Tess Kazenoff, Long Beach Post

Best Start Central Long Beach ដែលជាបណ្តាញដែលបង្កើតឡើងដោយឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ សមាជិកសហគមន៍ អង្គការ និងអ្នកដឹកនាំទីក្រុង កំពុងស្វែងរកក្រុមអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដា ហើយដំណើរការដាក់ពាក្យសុំគឺបើកចំហសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូល។

Best Start Central Long Beach ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ 5 LA ដំបូងដែលជាអង្គការដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិពន្ធថ្នាំជក់ Proposition 10 ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កុមារក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ Best Start Central Long Beach បានគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍ជាច្រើនដែលមានគោលបំណងលើកកំពស់កុមារ និងគ្រួសារ រួមទាំងវគ្គសិក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តជាភាសាដូចជាភាសាអេស្ប៉ាញ និងភាសាខ្មែរ ការគាំទ្រដែលផ្តោតលើសហគមន៍ខ្មៅរបស់ឡុងប៊ិច ការអប់រំសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់ឪពុកម្តាយ និង គម្រោងជួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំកុមារនៅផ្ទះ ជាមួយនឹងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

កាលពីដើមខែនេះ បណ្តាញផ្តល់រង្វាន់ $182,000 ដល់ក្រុមសហគមន៍ចំនួនបួន ដែលគាំទ្រកុមារតូចៗ និងគ្រួសារ។

លោក James Suazo នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Long Beach Forward បាននិយាយថា គម្រោង និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយថវិកាចូលរួម ដែលជាដំណើរការពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកប្រភពដោយផ្ទាល់ពីសហគមន៍ ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយសមាជិក Best Start ។

ក្រុមអ្នកដឹកនាំនាពេលខាងមុខក៏នឹងត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូនាពេលខាងមុខរបស់បណ្តាញនៅចុងខែកក្កដា។

ជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កុមារតូច គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ Best Start ស្របតាមរបៀបវារៈនៃការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍របស់ខ្លួន ដែលផ្តោតលើអាទិភាពចំនួនបួន៖ ការកសាងចំណេះដឹងសហគមន៍លើការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងជំនាញមាតាបិតា។ ការការពារការរំលោភបំពាន និងការធ្វេសប្រហែសរបស់កុមារ; ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំកុមារប្រកបដោយគុណភាព និងតម្លៃសមរម្យ។ និងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានលំនៅដ្ឋានប្រកបដោយគុណភាព និងតម្លៃសមរម្យ និងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច។

Suazo បាននិយាយថា គោលដៅនីមួយៗត្រូវបានកំណត់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ និងនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំអំពីបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតដែលពួកគេប្រឈមមុខ។

“អាទិភាពទាំងអស់ដែលសមាជិកសហគមន៍បានកំណត់ និងចង់ធ្វើការគឺពិតជាធំណាស់។ Suazo បាននិយាយថា ពួកគេពិតជាមានប្រព័ន្ធ។ “ហើយខ្ញុំគិតថាវានិយាយអំពីគំនិតដែលថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមានរយៈពេលវែង វាមិនកើតឡើងក្នុងមួយខែ ឬសូម្បីតែមួយឆ្នាំនោះទេ ប្រសិនបើយើងនឹងព្យាយាម និងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការថែទាំកុមារ ឬលំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ ឬការអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច។ ”

Suazo បាននិយាយថា វាមិនត្រឹមតែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលវែងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាក៏ដើរតួផងដែរ។

"Best Start Central Long Beach គឺនិយាយអំពីការប្រមូលផ្តុំឪពុកម្តាយដែលមានកូនតូច អ្នកថែទាំដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែក៏មានអង្គការដែលកំពុងធ្វើការលើផ្នែកផ្សេងៗដែរ ហើយវាទាំងអស់អំពីការរួមគ្នាធ្វើការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួមរបស់យើង" Suazo និយាយ។

Suazo បាននិយាយថានៅពេលរាប់ចុងក្រោយ បុគ្គលប្រហែល 300 នាក់គឺជាផ្នែកនៃបណ្តាញ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនូវកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូពីរខែដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមុនការរាតត្បាតរាតត្បាតមក មនុស្សប្រហែល 100 នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនីមួយៗ។

Suazo បាននិយាយថា "ខ្ញុំគិតថាមានការស្រេកឃ្លានពិតប្រាកដសម្រាប់ការតភ្ជាប់ ប៉ុន្តែក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីកែលម្អអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍" ។

ក្រុមអ្នកដឹកនាំត្រូវបានបង្កើតឡើងពីបុគ្គលចំនួន 21 នាក់ ដែលភាគច្រើនជាឪពុកម្តាយ និងអ្នករស់នៅទីក្រុងឡុងប៊ិច ដែល "មានបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការតំណាងឱ្យតម្រូវការនៃសង្កាត់ និងសហគមន៍សាលារៀនរបស់ពួកគេ" ជាមួយនឹងចំនួនអាសនៈតិចជាងមុនសម្រាប់តំណាងអង្គការសហគមន៍ ដោយធានាថា Suazo ពន្យល់ថា ការងារនៅតែដឹកនាំសហគមន៍យ៉ាងពិតប្រាកដ។

ក្រុមការងារដឹកនាំប្រជុំប្រចាំខែ (អាហារពេលល្ងាច ការថែទាំកុមារ ការបកស្រាយ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភត្រូវបានផ្តល់ជូន។ គេហទំព័រ Best Start Central Long BeachSuazo បាននិយាយថា) និងចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗពេញមួយខែ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំផ្សេងទៀតឱ្យចូលរួម។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ពួកគេក៏ចូលរួមផងដែរក្នុងការជំរុញរបៀបវារៈនៃការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ទៅមុខដោយចូលរួមក្នុងគម្រោងផ្សេងៗរបស់អង្គការ។

Suazo បាននិយាយថា "ពួកគេពិតជាមានគោលបំណងធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ និងការគាំទ្រសម្រាប់គ្រប់មធ្យោបាយដែលសមាជិកសហគមន៍អាចចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្តូរសង្គមជាក់ស្តែង" ។

Suazo បាននិយាយថា សម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលងប់ងល់នឹងការកែលម្អជីវិតរបស់កុមារក្រោមអាយុ 5 ឆ្នាំ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ការធ្វើការងារលើការផ្លាស់ប្តូរសង្គមរយៈពេលវែង និងការចូលរួមសហគមន៍ ការក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកដឹកនាំគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយ បាននិយាយថា ស៊ូហ្សាហ្សូ បាននិយាយថា Best Start Central Long ឆ្នេរគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិសាសន៍ ដោយចេតនា ហើយការប្រជុំរបស់វាត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ និងអេស្ប៉ាញ។

Suazo បាននិយាយថា សម្រាប់ឪពុកម្តាយជាច្រើនរបស់កុមារតូចៗនៅ Central Long Beach មានបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំ ជាពិសេសលទ្ធភាពទទួលបានតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចជាអាហារ និងលំនៅដ្ឋាន។

“ទោះបីជាយើងស្ថិតនៅចំណុចនេះនៅក្នុងជំងឺរាតត្បាត ដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់របស់យើង និងប្រព័ន្ធជាច្រើនរបស់យើងបានប្រកាសថា COVID ចប់ហើយ ហើយយើងកំពុងបញ្ចប់ការការពារផ្សេងៗគ្នាទាំងនេះ ប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញពីតម្រូវការនៅក្នុងសហគមន៍។ "Suazo និយាយ។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ វាពិតជាត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីឈានឡើង និងផ្តល់ការគាំទ្រ។

Suazo បាននិយាយថា "ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីបង្ហាញពីថាមពលនៃការមកជាមួយគ្នា" ។ “ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាត្រូវការពួកយើងទាំងអស់គ្នា ពីគ្រប់សហគមន៍ អង្គការផ្សេងៗគ្នា—Best Start Central Long Beach គឺនិយាយអំពីការធ្វើការជាមួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងតំបន់របស់យើងផងដែរ។ វា​ពិត​ជា​អំពី​ការ​កសាង​ទំនាក់​ទំនង​ទាំង​នោះ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​យើង​ពិត​ជា​អាច​ជួយ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ក្នុង​សហគមន៍»។

ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់វគ្គព័ត៌មាននាពេលខាងមុខរបស់ Central Long Beach និងការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកដឹកនាំល្អបំផុតជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។ មានការអនុញ្ញាតពី Best Start Central Long Beach ។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Best Start Central Long Beach សូមចូលរួមវគ្គព័ត៌មាននិម្មិតដែលរៀបចំដោយ Long Beach Forward នៅថ្ងៃចន្ទ ទី 26 ខែមិថុនា និងថ្ងៃពុធ ទី 28 ខែមិថុនា ចាប់ពីម៉ោង 6:30 ល្ងាច ដល់ 7:30 ល្ងាច។ RSVP នៅទីនេះ 

ថ្ងៃផុតកំណត់ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺថ្ងៃទី 19 ខែកក្កដា ហើយការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកដឹកនាំនឹងធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា។ ពាក្យស្នើសុំមាននៅក្នុង ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរ និង ភាសាអេស្ប៉ាញ។ 

ប្រភពដើម៖ https://lbpost.com/news/best-start-central-long-beach-children-nonprofit-leaders

រឿងដែលបានណែនាំ

ឪពុកម្តាយ BSCLB និងអ្នកថែទាំកុមារបោះឆ្នោតផ្តល់មូលនិធិ $170,000 នៅក្នុងគម្រោងផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ (សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន)

ឪពុកម្តាយ និងអ្នកមើលថែកុមារអាយុមត្តេយ្យសិក្សាបោះឆ្នោតដើម្បីផ្តល់មូលនិធិ…

អាន​បន្ថែម
លិខិតទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡុងប៊ិច៖ ការជំរុញលំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យ

ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 អភិបាលក្រុងកិត្តិយស និងសមាជិក...

អាន​បន្ថែម
អ៊ូប៊ុនទូ

បញ្ចប់ឆ្នាំ 2023 មិត្តជាទីគោរព ការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌ និងការកសាង…

អាន​បន្ថែម